Published Journal Papers

 • N. Tombuş et A. Dervişoğlu, “Classification des Systemes Lineaires Dependants du Temps et les Proprietes des Systemes Symmetriques, des Systemes Symmetrique Gauches”, Bulletin of the Technical University of Istanbul (İ.T.Ü. Bülteni), Vol. 43, No 2, pp. 149-167, 1990.
 • A. Dervişoğlu and L.O. Chua, “Modelling Non-linear Devices Exhibiting Frequency-Dependent Capacitances and Inductances”, Circuit Theory and Appli cations, Vol. 13, pp. 133-148, 1985.
 • C. Göknar and A. Dervişoğlu, “Determination of the State Transition Matrix of Exponentially Varying Systems:Canonic Form Methods”, Int. J. Systems Sci Vol. 12, No 3, pp. 277-291, 1981.
 • A. Dervişoğlu and C. Göknar, “Determination of the State Transition Matrix of Exponentially Varying Systems: Algebraic Methods”, Int. J. Systems Sci. Vol. 12, No 2, pp. 163-174, 1981.
 • C. Göknar and A. Dervişoğlu, “An Algorithm to Determine the Controllability and Observability of Linear, Time-invariant Systems Using Zero-state Algebraic Equations”, IEEE Trans. on Automatic Control, pp.495-497, June 1977.
 • A. Dervişoğlu and C.A. Desoer “Degenerate Networks and Minimal Differential Equations”, IEEE Trans. Circuits and Systems, pp. 769-775, October 1975.
 • O.Tosun and A.Dervişoğlu, “Formulation of State Equations in Active RLC Networks”, IEEE Trans. Circuits and Systems, Vol.CAS-21, pp.36-38, January 1974.
 • A.Dervişoğlu and T.Özker, “Initial Value Problem in Linear System Analysis” Bulletin of the Technical University of Istanbul (İstanbul Teknik Üniversi- tesi Bülteni), Vol.27, Number 1, 1974.
 • A.Dervişoğlu and Y.Tokad, “Realization of the State Equations of n-port RLC Networks”, Archiv Für Elektronik und Übertragungstechnik, Band 27, Heft 4, pp.181-186, April 1973.
 • A.Dervişoğlu,”State Equations and Initial Values in Active RLC Networks”, I EEE Trans.Circuit Theory, Vol.CT-18, pp.544-546, September 1971.
 • A.Dervişoğlu,”Comments on the Existence of the A State Matrix”, IEEE Trans. Circuit Theory, Vol.CT-16, p.242, May 1969.
 • A.Dervişoğlu “The Realization of the A-matrix of a Certain Class of RLC Net works”, IEEE Trans.Trans.Circuit Theory, Vol.CT-13, pp.164-170, June 1966.
 • A.Dervişoğlu “Bashkow’s A Matrix for Active RLC Networks”, IEEE Trans.Circu it Theory, Vol.CT-11, pp.404-407, September 1964.

Published Conference Papers

 • O. Uçar and A. Dervişoğlu, ” State reduction of incompletely specified finite sequential machines by the use of closed compatible pairs”, European Conference on Circuit Theory and Design (EECTD’99), Proceedings, 29th August – 3rd September 1999, Stresa, Italy. (accepted for presentation)
 • A. Dervişoğlu Formulation of the State Equations for Nonlinear Circuits and Numerical Solution by the Use of Associated Discrete Circuit Model” ,Prof.Dr Yılmaz Tokad’ın 70’inci Yaş Günü Dolayısıyla Düzenlemiş Bilimsel Toplantı, Işık Üniversitesi, 19 Ocak 1998, Sunulmuş olan bildiri, Bildirler Kitabında basılacaktır.
 • A.Dervişoğlu, H.Hacıoğlu and O.Uçar, “A New Method for State Assignment in Incompletely Specified Asynchronous Sequential Machines,” European Conference on Circuit Theory and Design (EECTD’97), Proceedings, pp.690-694, 30th August – 3rd September 1997, Technical University of Budapest, Budapest, Hungary.
 • A.Dervişoğlu, “On the Cooperations Among Mediterranean Universities Akdeniz Üniversiteleri arasında İşbirliği Toplantısı, Bologna Üniversitesi, İtalya, 14 Aralık 1991.
 • A.Dervişoğlu and L.O.Chua, “Modelling Frequency-depentent Resistances”, Proceedings of 1987 European Conference on Circuit Theory and Design, pp.591-596, Paris, Sept.1-4,1987.
 • A.Dervişoğlu, “Modelling Nonlinear Devices”, Lehrstuhl Für Netzwerktheorie und Schaltungstechnik, Der Technischen Universitat München, Sept.1,1982
 • A.Dervişoğlu ve C.Göknar, “Determination of the State Transition Matrix of a Class of Linear Time-Varying Systems”, Proceedings of 1978 European Conference on Circuit Theory and Design”, pp.295-299, Lausanne, September 4-8, 1978.
 • C.Göknar and A.Dervişoğlu, “An Algorithm to Determine the Controllability and Observability of Linear, Time-Invariant Systems Using ZeroSate Algebrai c Equations”, Proceedings of the Third International Symposium on Network Theory, pp.131-139, Split, Yugoslavia, Sept.1-5 1975.
 • A.Dervişoğlu, “Formulation of State Eguations with Initial Values in Linear Active Networks and Distributions”, proceedings of 1974 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, pp.495-499, April 22-25, 1974 San Francisko, California, U.S.A.
 • A.Dervişoğlu, “A Circuit Theory Approach to the Analysis of Lumped Systems and Formulation of State Equations”, Universite Libre de Bruxelles, Fakulte des Sciences Appliquees, March,1972.
 • A.Baştuğ ve A.Dervişoğlu, “Generalized State Equations in Active RLC Networks”, 15-17 Kasım 1972 de Lahor’da toplanan Pakistan Elektrik Müh. Sempozyumunda tebliğ edilmiştir.
 • O.Tosun and A.Dervişoğlu, “Formulation of State Eguations in Active İn RLC Networks and a Computer Program”, Proceedings of the Second International Symposium on Network Theory, pp.27-36, Herceg- Novi, Yugoslavia, July 1972.
 • A.Dervişoğlu, T.Özker, M.Parlar, Y.Tokad and T.Zeren “On the Realization of Sate Equations”, Summer School on Cicuit Theory, Prague, Czechoslavakia, June 28-July 12, 1968.

TÜRKÇE OLARAK YAYINLANMIŞ MAKALELER

 • A.Dervişoğlu, “Türkiye’de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretimi”, Elektrik Mühendisliği Dergisi, Cilt 34 Sayı 6-7, s.621-623, 1989
 • Y.Leblebici ve A.Dervişoğlu, “Bilgisayar Yardımıyla Devre Analizi” ELO Elektronik, Cilt 3, Sayı 27, Temmuz 1985.
 • D.Y.Yavaş ve A.Dervişoğlu, “Söz Sentezleyicileri”, ELO Elektronik, Cilt 3 Sayı 28, s.4-7, Aralık 1985.

TÜRKÇE OLARAK VERİLMİŞ TEBLİĞLER

 • M.S.Erer ve A.Dervişoğlu, “Bir Karma Söz Üretme Yöntemi ile Türkçe Yazılı Herhangi Bir Metinden Söze Geçme”, Elektrik Mühendisliği 6.Ulusal Kongresi. Bildiriler Kitabı, s.1035-1038, Bursa 11-17 Eylül 1995.
 • A.Dervişoğlu ve O.Uçar, “Kısmen Belirli Ardışıl Makinelerde Durum İndirgen- mesine İlişkin Bir Yöntemin ve Bu Yönteme Dayalı Optimal Sonuç Veren Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi”, Elektrik Müh.6.Ulusal Kong. s.1031-1034, Bursa 11-17 Eylül 1995.
 • A.Dervişoğlu ve A.N.Yalçın,”Telefonla Veri Tabanına Erişen Bir Sistemin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, “ELMEKSEM’93” Bursa III.Elektromekanik Sempozyumu Bildiriler Kitabı s.344-351, 1-5 Aralık 1993.
 • A.Dervişoğlu ve O.Uçar, “Birden Çok Fonksiyonun Birlikte İndirgenmesine İlişkin Optimale Yakın Sonuç veren Bir Bilgisayar Programının Geliştiril- mesi”, Elektrik Mühendisliği Beşinci Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı s.290-295, 13-18 Eylül 1993, Trabzon.
 • H.Sun ve A.Dervişoğlu, “Bölmelemeler ve Ardışıl Lojik Devrelerde Bölmele- meler Yardımıyla Durum Kodlama”, Elektrik Mühendisliği Üçüncü Ulusal Kong. Bildiriler Kitabı, s.488-491, Eylül 1989.
 • Ü.Gögüsgeren ve A.Dervişoğlu, “Beş ve Altı Değişkenli Boole Fonksiyonları- nın Çoklayıcılarla Gerçekleştirilmesi Üzerine Değişik Yöntemleri”, Elektrik Mühendisliği Üçüncü Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, s.480-483 Eylül 1989.
 • C.Canıgür ve A.Dervişoğlu, “Bilgisayar Yardımıyla Lineer Zamanla Değişmeyen Devrelerin Giriş ve Transfer Fonksiyonlarının Sembolik Olarak Bulunması”, Elektrik Mühendisliği Üçüncü Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, s.484-487, Eylül 1989.
 • Ö.Arsever ve A.Dervişoğlu, “Lineer Olmayan Dinamik Devrelerin Ayrk Eşdeğer Yöntemi Kullanılarak Bilgisayarla Analizi” Elektrik Mühendisliği İkinci Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, s.574-577. ODTÜ, 23-25 Eylül 1987, Ankara.
 • N.Tombuş ve A.Dervişoğlu, “Tekil Değer Ayrışımı ve Mühendislikteki Uygula- maları”, Bursa İkinci Bilgisayar ve Haberleşme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s.249-263, 1986.
 • E.Torun ve A.dervişoğlu, “Devre Fonksiyonlarının Bilgisayar Yardımıyla ve Özdeğer Bulma Yöntemiyle Hesabı”, 2.Bilgisayar ve Haberleşme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.239-248,1986.
 • Ö.Arsever ve A.Dervişoğlu “Elektrik Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı ve Dinamik Elektrik Devrelerinin Bilgisayar Destekli Analizi”, Bursa 10-13 Eylül 1986.
 • N.Yazıcı ve A.Dervişoğlu, “Çok Büyük Ölçekli Devre Tasarımında Kullanılan Simülatörlerin Gelişimi ve Bu Simülatörlerin Dayandığı Yöntemlerin Bazı Özel Devrelere Uygulanması”, 2.Ulusal Bilgisayar Destekli Tasarım Sempoz- yumu, Bildiriler Kitabı s.76-85, İzmir,28-30 Nisan 1986.
 • Y. Leblebici ve A. Dervişoğlu “Bilgisayar Yardımıyla Devre Fonksiyonlarının Bulunmasına İlişkin Çeşitli Yöntemler ve Bunların Karşılaştırılması”, Elektrik Mühendisliği Ulusal Kongresi-1985, Bildirler Kitabı s.84-89, Adana 1985.
 • F. Köseoğlu ve A. Dervişoğlu, “Söz Sentezleyicileri ve Söz Sentezleyici İçeren Devrelerin Tasarımı”, Elektrik Mühendisliği Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, s.436-441, Adana, 1985.
 • M. Başaran ve A. Dervişoğlu, “Bilgisayar Yardımıyla Ardışıl Lojik Devre- lerde Durum Kodlaması ve Boole Fonksiyonlarının İndirgenmesi”, Elektrik Mühendisliği Ulusal Kongresi-1985, Bildiriler Kitabı s.114-119, Adana 1985.
 • Ö. Arsever ve A. Dervişoğlu, “Bilgisayar Yardımıyla Durum Denklemlerinin Elde Edilmesi, Geçici ve Sürekli Rejim Analizi”, Elektrik Mühendisliği Ulu- sal Kongresi-1985, Bildiriler Kitabı s.730-735, Adana 1985
 • A. Dervişoğlu,”Lineer Zamanla Değişmeyen Sistemlerin Bilgisayar Yardımı ile Analizi”, Üçüncü Ulusal Otomatik Kontrol Sempozyumu, Yıldız Üniversite- si, 28-30 Kasım 1984.
 • A. Dervişoğlu ve Y. Leblebici, “Genelleştirilmiş Düğüm Denklemleri Yöntemi ile Bilgisayar Destekli Devre Analizi”, Elektrik Enerjisi Sempozyumu, İ.T.Ü . Elektrik-Elektronik Fakültesi, 17-19 Ekim 1984.
 • A.Dervişoğlu ve Ö.Arsever, “Lineer Zamanla Değişmeyen Bir Elektrik Devresi- nin Tam Çözümünün Bilgisayar Yardımıyla Bulunması”, Elektrik Enerjisi Sempozyumu, İ.T.Ü.Elektrik-Elektronik Fakültesi, 17-19 Ekim 1984.
 • A. Dervişoğlu, “Frekansla Değişen Self ve Kapasitelerin Modellenmesi”, 1983 Yılında Türkiye’de Elektrik ve Elektronik Endüstrisi Sempozyumu Sayfa 85- 118, Elektrik-Elektronik Fakültesi 1984.
 • Y.Yanıkoğlu ve A.Dervişoğlu, “Lineer Zamanla Değişmeyen 2-kapılıların Semb lik Analizi”, 1983 Yılında Türkiye’ de Elektrik ve Elektronik Endüstrisi Sempozyumu, Sayfa 119-152, Elektrik-Elektronik Fakültesi, 1984.
 • A. Dervişoğlu “Lineer Zamanla Değişmeyen Sistemlerin Genelleştirilmiş Durum Denklemlerinin ve n-kapılıların Parametrelerinin Bulunması”, Ord.Prof.B. Karafakıoğlu Anısına Düzenlenen Konferanslar, s.277-307, İ.T.Ü.Elektrik Fa- kültesi 1980.
 • A.Dervişoğlu, C.Göknar, “Lineer Zamanla Değişen Belirli Tipten Sistemlerin Çözümlerinin Bulunması”, TÜBİTAK VI.Bilim Kongresi MAG Tebliğleri, Elektrik Seksiyonu, Sayfa 173-187, İzmir, 24-28 Ekim 1977.
 • A.Dervişoğlu ve T.Özker, “Elektrik Devrelerinin Laplace Dönüşümleri İle Analizi ve İlk Koşullar”, Elektrik Müh. Odası IV.Teknik Kongre Tebliğleri, Sayfa 29-41, Ankara, 1970.
 • A. Dervişoğlu, “Aktif RLC Devrelerinin Durum Denklermleri İle Analizi”, II. Bilim Kongresi, Ankara, 17-19 Kasım 1969.

KİTAPLAR

 • A.Dervişoğlu,”Aktif RIC Devrelerinde Durum Denklemleri ve Başlangıç Koşulları”, (Doçentlik Tezi) İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Yayını, 1970
 • A.Dervişoğlu,T.Özker,M.Parlar,Y.Tokad ve T.Zeren,”Durum denklemleri ile Elektrik Devrelerinin Analiz ve Sentezleri”,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayın No:27,1969

DERS NOTLARI

 • A.Dervişoğlu,”Mühendislikte Bilgisayarla Analiz Yöntemleri Ders Notu” İ.T.Ü.Elektrik Fakültesi, 1982
 • A.Dervişoğlu,”Elektrik Devrelerine Giriş Ders Notları”, İTÜ Elektrik- Elektronik Fakültesi, Devreler Teorisi Kürsüsü, 1969,1980
 • A.Dervişoğlu, “Lojik Devreler Ders Notları”, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi,  1980

 • A.Dervişoğlu, “Lojik Devre Tasarımı Ders Notları”; İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, 1990

 • A.Dervişoğlu, “İleri Lojik Devreler Ders Notları”, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi,  1998

TEKNİK RAPORLAR

 • A.Dervişoğlu ve L.O.Chua, “Modelling Nonlineer Devices Exhibiting Frequ- ency-DependentCapacitances and Inductances”, University of California, College of Engineering, Electronic Research Laboratory, Memorandum No. USB/ERL M82/29, 12 March 1982.
 • A.Dervişoğlu ve Y.Tokad “Realization of the State Eguations of n-port RLC Networks”, TÜBİTAK Elektronik Ünitesi, Rapor No:7, Mayıs 1972.
 • A.Dervişoğlu, “State Models of Active RLC Networks”, Coordinated Science Laboratory, Report R-237, University of Illinois, December 1964.
 • A.Dervişoğlu, “Bashkow’s A Matrix for Active RLC Networks”, Coordinated Science Laboratory,Report R-175, University of Illinois, July 1963

TÜRKÇE TEKNİK RAPORLAR

 • A.Dervişoğlu ve C.Göknar, “Lineer Zamanla Değişen, Belirli Tipten Sistem- lerin Bulunması”,TÜBİTAK Araştırma Raporu, Proje NO. MAG-454, Kasım 1978.
 • A.Dervişoğlu, “Aktif RLC Devrelerinde Durum Denklemleri ve Başlangıç Koşulları”, TÜBİTAK Araştırma Raporu, No.MAG-167, Mart 1969.

TÜRKÇE MAKALELER

Prof.Dr.Ahmet Dervişoğlu’nun İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlığı Dönemine İlişkin Bazı Yazılarının Bulunduğu Kaynaklar

 • “Türkiye’de Yöneticiler ve Toplum, Bilime Önem Vermiyor,” Elektrik Mühendisliği Dergisi, Sayı 37a, Cilt 36, Yıl 1991, S.60-64
 • İ.T.Ü.Elektrik-Elektronik Fakültesinin Altmış Yılı (1934-1994) Kitabı:
  a) “Altmışıncı Yılında Elektrik-Elektronik Fakültesi,” Kitabın ön yazısı.
  b) (Kitabın 92’inci sayfasında A. Dervişoğlu’nun özgeçmişi verilmiştir).
 • “Türkiye’de ve Dünya’da Otomasyon,” Dergisi; Sayı 27, Eylül 1994.
  a) Prof.Dr.Ahmet Dervişoğlu’nun Mezuniyet Töreni Konuşması: 1993-94 Ders Yılı, S.61-62.
  b) Ayın Konuğu: İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Dervişoğlu, S.82-86.
 • “Fakültemiz, Çağımız ve Sorunlarımız,” Kaynak Elektrik Dergisi, Sayı 82 (94-5), S.45-47, Eylül – Ekim 1994.
 • “Dekan Prof.Dr.Ahmet Dervişoğlu Yaşam Dersi Verdi: Köşeyi Dönmek Mutlu Olmaya Yetmez,” Kaynak Elektrik Dergisi, Sayı 87 (95-4) S.10-11, Temmuz – Agustos 1995.
 • “Türkiye’yi Bilgi Toplumuna Elektrik-Elektronik Mühendisleri Taşıyacak,” Kaynak Elektrik Dergisi, Sayı 88 (95-5), S.29-30, Eylül – Ekim 1995.
 • “Bilim Adamlığı, Bilim Tarihi ve Bilgi Toplumu”, Kaynak Elektrik Dergisi, Sayı 89 (95-6), S.35-38, Kasım – Aralık 1995.
 • İstanbul Sanayi Odası Eğitim Komisyonu Başkanlığına Verilen Rapor: Bilgi Çağı ve Bu Çağa Girmede Üniversitelerin Rolü ile İSO’nun Üniversitelere Verebileceği Destek Konusunda. Şubat 1996.
 • Dekanlık Dönemi Sonunda Fakülte Öğretim Üye ve Öğretim Görevlilerine Gönderilen Yazı. Konu: Fakültede Yapılan İşler ve Yöneticinin Rolü, 18 Haziran 1996.
 • “İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesinin Son Dokuz Yılı ve Yöneticilik Sanatı,” Kaynak Elektrik Dergisi, Sayı 94(96-5), S.45-50, Eylül-Ekim 1996. (Aynı sayının 40 ve 41’inci sayfalarında Veda Toplantısı ile ilgili bilgi verilmiş ve bu toplantıda yapılmış olan konuşmadan alıntılar yapılmıştır).
 • “Cumhuriyetin Sekseninci Yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ve Öğretimi”, Kaynak Elektrik Dergisi, Sayı 176 (Aralık 2003), S. 70-79. (“International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 3-7 December 2003, Bursa, TURKEY” kongresinde açılış konuşması olarak da sunulmuştur)
 • “Prof.Dr. Ahmet Dervişoğlu’nun Laik Öğretim ile İlgili Anı ve Düşünceleri”, başka bir yerde yayınlanmamıştır.